Implom József Helyesírási Verseny

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Tuesday, 19 October 2021 07:09

Versenykiírás és szabályzat a 2021/2022-es tanévre

 

A  verseny  meghirdetője:  Gyulai  Erkel  Ferenc  Gimnázium  és  Kollégium  az  Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával

A verseny célja: Az anyanyelv mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének fokozása. Fogja össze a  magyar  nyelvet  beszélő  fiatalokat,  hiszen  mi  egy nyelven  gondolkodunk:  legfontosabb feladatunk az identitás, az egymáshoz tartozás erősítése. A versenyen a Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai irányítása érvényesül. A feladatok összeállítását, az értékelést a magyar nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt országos hírű előadók a legújabb s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tartanak.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen minden magyar anyanyelvű középiskolás diák indulhat.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: gimnáziumok, technikumok és szakgimnáziumok, szakképző iskolák, határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolai tanulói jogviszony, nevezés.

A második (megyei/területi) fordulóra a jelentkezés feltétele a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján hiánytalanul kitöltött regisztráció és a nevezni kívánt tanuló aláírt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának PDF formátumú vagy postai úton történő megküldése.

A versenyen való részvétel kizáró okai: -

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez használható irodalom:

•    A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás), 2015

 

•    Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016

•    Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2016

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

•        Az iskolai fordulóra helyi szokás szerint.

•        A megyei fordulóra 2021. november 19-ig a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és

Kollégium honlapján keresztül: www.erkel.hu/implom

•        A  Kárpát-medencei  döntőre  2021.  december  15-ig  a  Gyulai  Erkel  Ferenc

Gimnázium és Kollégium honlapján keresztül: www.erkel.hu/implom

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a Kárpát-medencei döntőre: 0 Ft/versenyző,

15 000 Ft/kísérő

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

•       1. forduló: helyi-iskolai (háziverseny), 2021. november 12-ig.

•       2. forduló: megyei, ill. területi (a határainkon túl), 2020. december 2.

Az 1. forduló 1. helyezettjei regisztrálnak a  Gyulai Erkel  Ferenc Gimnázium és Kollégium honlapján.

A második forduló megadott napján az intézmények letöltik a tollbamondás hanganyagát a honlapról, s a versenyző saját iskolájában megírja a tollbamondást, majd az intézmény postázza a szervező gimnáziumnak (5700 Gyula, Bodoky u. 10.), és azt a gimnázium pedagógusai javítják. A helyesírási teszt kitöltése a regisztráció során megadott Moodle felületen történik.

•       3. forduló: Kárpát-medencei döntő, 2022. február 24 - február 26.   5700 Gyula, Bodoky u.10.

A verseny írásbeli típusú, a döntő két írásbeli részből áll: tollbamondás – helyesírási teszt.

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: A helyi, megyei/regionális döntők kategóriagyőztes versenyzői jutnak tovább, értesítésük eredményhirdetéskor vagy elektronikusan történik.

Az eredmények közzétételének módja:

Napilap, internet (iskolai honlap), nyelvészeti folyóiratok.

Díjazás:

Implom-díj  (plakett),  könyvjutalom,  ajándéktárgyak  a  díjazott  tanulóknak  és  felkészítő tanáraiknak (kategóriánként az első 6 helyezett, valamint az első 3 helyezett felkészítő tanára).

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, e-mail cím, honlap): Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium  5700 Gyula, Bodoky utca 10.

Telefon: +36-66-463-118 +36-30-427-6447 e-mail: titkarsag@erkel.hu

Internet: www.erkel.hu

 

Dr. Nagy János s. k.

professzor emeritus

a zsűri elnöke

 

Zámori Ida s. k.

intézményvezető

Erkel Ferenc Gimnázium

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig