Érettségi

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Thursday, 01 August 2019 19:44

A szóbeli érettségi menete

Így néz ki a szóbeli érettségi


FORRÁS

1.  A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztató értekezletet tart, amelyen ismerteti a vizsgázókkal a vizsgabizottság őket érintő döntéseit, az írásbeli vizsgán elért eredményeket, a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat, az érettségi vizsgát követő eredményhirdetés helyét és idejét, átadja a vizsgabizottság által hozott határozatokat, és ismerteti a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. A vizsgázókat általában 2-3 nap alatt feleltetik le, és sajnos, az hogy kinek, mikor kell számot adni tudásáról, az az első nap reggelén derül ki.

2. A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie. Természetesen, mindenkinek szüksége van egy kis szünetre, ezért ha az elnök szeretne távol maradni pár percig, addig az általa kijelölt kérdező tanár veszi át a helyét.

3. A szóbeli vizsga alapvetően bárki számára nyilvános. Azonban ha a vizsgázó érdeke indokolja, a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve kizárhatja.

4. A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.

5. Legalább 30 perccel a beosztott időpont előtt meg kell érkezned a helyszínre.

6. Vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt elkészítheted a jegyzeteidet, de gondolataid szabad előadás formájában kell elmondanod.

7. Középszintű vizsga esetén maximum 15 percig felelhetsz. 

8. A tételt magadtól, saját szavaiddal kell kifejtened, a tanárok csak abban az esetben szakíthatnak félbe, ha súlyosan tévednél valamiben, illetve, ha elakadsz, kérdésekkel segíthetnek.

9. A szóbeli vizsgán a tételt magadnak húzod ki, azután kiválasztod a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdésekre olyan sorrendben válaszolhatsz, amilyenben csak szeretnél. A kihúzott tétel sorszámát tanárod rávezeti az osztályozó ívre.

10. Ha a feleleted értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat veled. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

11. Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár gondoskodik.

12. Ha befejezted a tétel kifejtését, a kérdező tanár rávezeti az általa javasolt értékelést az osztályozó ívre.

13. A felelet befejeztével, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatod.

14. Azt követően, hogy a vizsganapon valamennyi vizsgázó befejezte a vizsgázást, előzetesen értékelni kell az azon a napon vizsgázók teljesítményét. A javasolt értékelést az elnök által vezetett osztályozó ívre kell ráírni.

15. A vizsgán szabálytalanságot követsz el (pl. súgsz valakinek, neked súgnak, vagy a puskázás bármilyen formáját választod), vagy a vizsga rendjét zavarod, a vizsgabizottság elnöke figyelmeztet, hogy a szóbeli vizsgát befejezheted ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében feltüntetik.

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig