Felvételi, beiskolázás

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum 

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-18:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Tanítási szünetekben

Nyitvatartási idő:

H-P 7:00-16:00

Ügyfélfogadási rend:

Szerda 8:00-12:00

Elérhetőségeink

FONTOS INFORMÁCIÓK

Friday, 02 August 2019 10:25

Jelentkezés, felvételi, beiratkozás - középiskolai beiskolázás (általános tájékoztató)

A felvételi eljárás meneteOktóber 
            

A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

November

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott keresőprogram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények felvételi tájékoztatói. Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.

December

A tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját.

Január

Az általános felvételi eljárás kezdete. A szülők elkezdik kitölteni az adatbegyűjtő lapot. Majd ennek alapján, a félévzárás után az erre kijelölt személy (titkárnő, pályaválasztás-felelős vagy osztályfőnök) rögzíti a tanulók jelentkezéseit a KIFIR [Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere] felvételi lap kitöltő rendszer felületén.

Január

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.

A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.

A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban a megtekintést követő munkanapon tizenhat óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe.

A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.

Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Január

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Február

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon (postai úton, vagy személyes átvétellel) értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell a központi felvételi vizsga eredménylapját.

Február-március

A szóbeli meghallgatások (amely középiskola tart) az általános felvételi eljárás keretében.

Március

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Március

A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. A módosító adatlap előállítása és az Oktatási Hivatalba történő továbbítása az általános iskola feladata.

A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

-az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve

-az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,

azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

Április

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet.

Május

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel, az eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

Június

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

Június

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Erre az alkalomra hozd magaddal az értesítést, az általános iskolai bizonyítványodat, személyi igazolványodat, TAJ kártyádat.

Tanulóbiztosítási díjat nem kötelező kötni, de választható igény szerint, éves díja: 1.000 Ft, 2.000 Ft, 3.000 Ft 5.000 Ft, 7.000 Ft, 10.000 Ft. 

A mellékelt tankönyvigénylő lapot kitöltve és aláírva (postai úton vagy személyesen) legkésőbb az orvosi alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg juttasd vissza az iskola titkárságára!

A diákigazolvány igénylésének ügyintézése megváltozott, célszerű minél hamarabb az Okmányirodában időpontot kérni a fénykép elkészítéséhez, ugyanis beiratkozásra már hozni kell az Okmányirodában kapott fényképes NEK adatlapot! A diákigazolvány igénylése díjtalan!

 Iskolánkban az alábbi egyenruha kötelező:

Ünnepi öltözet lányoknak: fekete szoknya, fehér blúz, Ferenczi emblémás sál

Fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, Ferenczi emblémás nyakkendő.

 Az egyenruha megrendelése a beiratkozás alkalmával történik, próba, igény szerinti pontos méretvétellel. Az elkészült egyenruhák átvételének helyéről és idejéről a megrendeléssel egyidejűleg kapsz tájékoztatást.

Testnevelés órákra lányoknak és fiúknak egyaránt kötelező viselet a sötétkék rövidnadrág, vagy sötétkék tréningnadrág, fehér tornacipő, fehér zokni, valamint Ferenczi tornapóló.

 

 

A kollégiumba felvételüket kérő tanulók a választott kollégiummal vegyék fel a kapcsolatot.

 

kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig