Felvételi, beiskolázás

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum ME felul tech feh hatter 600

3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

OM : 203391, telephelykód : 001

Levelezési címünk: 3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.: 1

Telefon:(46)555-376,508-095 Fax: 507-980

Információ: mail@ferenczi.hu

Felnőttképzési nyilvántatási szám: 05/0100/04 

Nyitvatartási idő:

H-P 6:00-21:00

Ügyfélfogadási rend:

Kedd 7:30-15:30

Csütörtök 7:30-15:30

Elérhetőségeink

Felvételi tájékoztatónk

 

A Miskolci Egyetem

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium

Felvételi Tájékoztatója

a 2020/2021. tanévre

 

 

 

Intézmény neve:                               Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium

Intézmény OM kódja:                     203391

Feladatellátási hely kódja:               001

Intézmény címe:                               3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8.

Intézmény honlapja:                        www.ferenczi.hu

Telefonszám                                     06-46/555-376

Fax                                                    06-46/507-980

E-mail                                                mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

Intézményvezető neve                      Zsúdel Antónia Orsolya

E-mail címe                                       mail@ferenczi.hu, ferenczi@uni-miskolc.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

A Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium több, mint 60 éves múltra visszatekintő intézmény. Mint az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézménye, szakmastruktúrájának alakításával mindig az igényeknek megfelelő szakembereket képezte és képzi a város és a megye egészségügyi és szociális intézményei számára.

Az intézmény valamennyi tanára jól felkészült, innovatív, fejlődésre képes. A magas színvonalú oktató-nevelő munkát mutatják a következő eredmények:

- 2002. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategóriájának Bronz Fokozata.

- 2007. Miskolc Város Nívódíja.

- 2016. Magyar Ápolók Napján az iskolai szakmai munkáért Miniszteri Elismerő Oklevél.

Iskolánk tantestülete a magas szintű ismeretközvetítés mellett kiemelten fontosnak tartja tanulóinknál az értelem és érzelem egyensúlyát, az „én harmóniáját”.

Nyílt napok az iskolában

 1. november 12.

 

 

 

 

 

 

 

Szakgimnáziumi (TECHNIKUM) osztályok

ágazati képzés (9-13. évfolyam)

1.) Jogszabályi előírások:

 1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50. §. (1) – (2) bekezdése;
 2. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről;

28/2015 (V.28.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete;

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat.

2.) Iskolánk az Oktatási Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi területeinek belső kódjait elektronikus formában és megküldi a Felvételi Központnak. Határidő: 2019. október 21.

Iskolánk tanulmányi területeinek kódjai:

 

0110; 0440; 0550 tagozatkódok – Egészségügyi ágazati szakképzés (technikum) –

4 osztály

0880 tagozatkód – Szociális ágazati szakképzés (technikum) – 1 osztály

 

 

0880 – Szociális – 1 osztály

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a  tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kisgyermekgondozó, -nevelő

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: kisgyermekgondozó, -nevelő

0110 Egészségügyi asszisztens - 1 osztály

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; emelt óraszám ágazati szakmai tárgy(ak) tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német;  a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; egészségügy ágazat

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: egészségügyi asszisztens (szakmairány: gyógyszertári asszisztens)

 

 

 

 

0440 – Gyakorló ápoló – 2 osztály

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak), biológia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; egészségügy ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gyakorló ápoló

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: gyakorló ápoló (szakmairány: felnőttbeteg-ápoló illetve mentőápoló)

0550 - Rehabilitációs terapeuta – 1 osztály     

szakgimnázium (technikum)*; 5 évfolyam; emelt óraszám szakmai tárgy(ak), biológia tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; egészségügy ágazat; a megszerezhető szakképesítés: rehabilitációs terapeuta

A középiskolai évfolyamok elvégzésekor az érettségi, valamint technikus vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: rehabilitációs terapeuta (szakmairány: gyógymasszőr)

"A Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a Szakgimnázium képzéstípus 2020. szeptember 1-jétől Technikum néven indul el.

Érettségi és technikusi végzettséget adó, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó 5 évfolyamos képzés, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

Intézményünk az érdeklődő általános iskolás tanulók és szüleik számára évente nyílt napot szervez, amelyen tájékoztatást nyújt az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az intézmény a nyílt nap időpontját, programját legkésőbb október 01-jéig nyilvánosságra hozza.

3.) Iskolánk a felvételi tájékoztatóban meghatározza a felvételi eljárás rendjét és közzé teszi a közoktatás információs rendszerében. Határidő: 2019. október 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételi eljárás rendje:

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános iskolából hozott eredmények (7. év vége és 8. félév magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, biológia tantárgyak osztályzatai) pontjai alapján 25 %-ban számít a felvételi pontokba, valamint a szóbeli meghallgatás 25 %-ban kerül beszámításra.

(Központi írásbeli eredménye (max. 50 pont) 80 – 100 = 50 pont; 60 – 79 = 40 pont; 40 – 59 = 30 pont; 20 – 39 = 20 pont; - 19 = 10 pont; Hozott pontok (max. 25 pont) 4,75 – 5,00 = 25 pont; 4,25 – 4,75 = 20 pont; 3,75 –4,25 = 15 pont; 3,25 – 3,75 = 10 pont; 2,75 – 3,25 = 5 pont; - 2,75 = 0 pont;

Elbeszélgetés (max. 25 pont) Összesen: 100 pont)

A szóbeli elbeszélgetés az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott követelményekre épülő témakörei és kérdései alapján, két fő pedagógusból álló bizottság előtt történik. Amennyiben a szóbeli elbeszélgetésen alapos indok miatt nem tud részt venni a tanuló, számukra pót szóbeli elbeszélgetési időpont kerül kijelölésre. A szóbeli elbeszélgetés nyilvános, amelyet az iskola honlapján is kihirdetünk.

A felvételizők rangsorolása az elért pontszám alapján történik. Az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolását az iskola a következő elvek szerint végzi:

 1. Aki a központi írásbeli felvételin több pontot szerzett
 2. Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
 3. Lakóhelye vagy tartózkodási helye Miskolc
 4. Akinek testvére iskolánk tanulója (volt)

 

Központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18-án 10 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

Pótló írásbeli vizsga időpontja (csak azon tanulók részére, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előzőn): 2020. január 23-án 14 órától

Szóbeli elbeszélgetés: 2020. február 28-án 12 órától (Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium, 3529 Miskolc, Szigethy M. u. 8.)

A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi alkalmassági vizsgálatot tart.

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók (szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdő) nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása.

Házirendünk tartalmazza a különleges gondoskodáshoz való jogot. A sajátos nevelési igényű tanuló a tanulmányaival összefüggő mentesítési kérelmét az igazgatónak címezve az osztályfőnöknek adja le. A kérelmeket minden tanév szeptember 15-ig kell leadni. A kérelem elbírálásáról a szülőt 30 napon belül írásban tájékoztatni kell. Az SNI-s diákok számára hetente fejlesztő foglalkozást biztosítunk szakember közreműködésével. A beilleszkedésében, illetve tanulásában nehezített diákokkal korrepetálás keretében foglalkoznak szaktanáraink. Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi jelentkezéskor az SNI-s tanulók részére:

A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban. A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát, valamint a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

 

Kedvezményként adható:

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)

- Segédeszköz használat (pl. számológép)

- Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli felmentés

(pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését.

Az SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

A felvételi jelentkezési laphoz is kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt alátámasztó szakértői vélemény fénymásolatát.

4.) A 8. osztályos tanulók központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül intézményünkbe 2019. december 06-ig jelentkezhetnek. A felvételi kérelem a központilag kiadott, a Hivatal által az általános iskolának megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája küldi meg intézményünknek.

5.) Intézményünk, mint egységes írásbeli vizsgát szervező intézmény 2019. december 11- ig jelzi a Hivatalnak a beérkezett írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényt.

6.) A központi írásbeli vizsga eredményéről 2020. február 06-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat az intézmény, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot minden tanulónak átadja! Az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg!

Az iskola biztosítja az írásbeli dolgozatok 8 munkanapon belüli megtekintését 8-16 óra időtartamig, valamint lehetőséget biztosít a dolgozatok fénymásolására is. Továbbá a megtekintés napján a szülők észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatosan, mellyel kérhetik a dolgozatok újrajavításának lehetőségét.

7.) 2020. március 16-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

A nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő is hozzájárult. A jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a szülő kérheti, hogy az általuk megadott egyéni adat (pl. jelige) felhasználásával tegyük közzé az elért eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkező személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az tartalmazza az e tényre történő figyelmeztetést, továbbá azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkező által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók. Ha a jelentkező egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az legkésőbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható.

8.) A Felvételi Központ 2020. március 26-ig elektronikus formában megküldi a hozzánk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

9.) Az intézmény igazgatója 2020. április 08-ig készíti el az ideiglenes felvételi rangsort és azt megküldi a Felvételi Központnak.

10.) A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középiskoláknak 2020. április 23-ig. (egyeztetett felvételi jegyzék)

11.) Az iskola 2020. április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját. A beiratkozás ideje: 2020. június 24.

 

12.) 2020. május 11 – augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

13.) A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola igazgatója továbbítja a fenntartónak. Határidő: 2020. május 15. A fenntartó 2020. június 1-ig lefolytatja a jogorvoslati eljárást a benyújtott kérelmek alapján.

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

(ágazatonkénti, az érettségi és technikusi vizsga után megszerezhető szakképesítések)

Egészségügyi ágazat

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása.

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát, majd 17 éves korukban szakmairányt választani. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

 

Választható szakmairányok:

 • Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus szakmairány: a hallássérültekkel való foglalkozásra;
 • Endoszkópos asszisztens szakmairány: a légző-, és emésztőrendszert érintő diagnosztikai eljárások megismerésére és kivitelezésére,
 • Fogászati asszisztens: fogakat érintő betegségek megelőzése és kezelése,
 • Gyógyszertári asszisztens szakmairány: a patikában készíthető gyógyszerformák készítésére;
 • Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány: a szív- és érrendszert érintő diagnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra,
 • Klinikai neurofiziológiai asszisztens szakmairány: az idegrendszer működését vizsgáló eljárások megismerésére és kivitelezésére;
 • Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, alatti és utáni feladatok elvégzésére;
 • Radiográfia asszisztens: az emberi testtájak különféle képalkotó vizsgálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel.

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

 • előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra;
 • közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát el;
 • betegelőjegyzést, betegirányítást végez;
 • szükség esetén mentőt hív, betegszállítást intéz;
 • a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán tartja;

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

GYAKORLÓ ÁPOLÓ

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok:

 • Felnőttbeteg-ápoló szakmairány,
 • Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány,
 • Mentőápoló szakmairány.

 

A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

 • életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez;
 • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően;
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz;
 • részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában.

A MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

 • a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
 • közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
 • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
 • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
 • mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el;
 • katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

REHABILITÁCÓS TERAPEUTA

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok:

 • Ergoterapeuta szakmairány,
 • Fizioterápiás asszisztens szakmairány,
 • Gyógymasszőr szakmairány.

A gyógymasszőr diagnózis alapján, különböző, meghatározott típusú masszázst végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait. Az ergoterapeuta, az orvosi rehabilitációs team azon tagja, aki az ápolóval és a gyógytornásszal szorosan együttműködve, az életkori sajátosságoknak megfelelő, napi élettevékenységek megtanulását, újratanulását segíti. A fizioterápiás asszisztens, együttműködve az egészségügyi személyzet tagjaival, elektroterápiás kezeléseket végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kézügyesség, ügyes mozgás, (karok, kezek, ujjak fokozott használata) állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság, szorgalom, érzelmi stabilitás, kapcsolatteremtő készség, határozottság, kommunikációs és empatikus készség, tolerancia, csapatmunka.

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA GYÓGYMASSZŐR SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

 • gyógymasszázst és iszapkezeléseket alkalmaz;
 • különböző hőmérsékletű, kiterjedésű fürdőkkel kezeléseket végez;
 • gyógyvizes ivókúrát alkalmaz.

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA ERGOTERAPEUTA SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • segíti, tanítja az akadályozott embereket az önállóságuk, önkiszolgáló képességük megszerzése érdekében;
 • egyéni és csoportos foglalkozásokat vezet;
 • tanácsokat ad, segítséget nyújt az akadálymentesítése érdekében.

 

 

 

 

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:

 

 • a természet energiáival gyógyítást végez (elektroterápia, napfény-fototerápia, termoterápia, hidroterápia, balneoterápia, inhaláció, klímaterápia).

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, szeret embereknek tevékenyen segíteni a testi-lelki-szociális jóllét, az életminőség javításában. Szívesen érint, tapint, masszíroz másokat, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

 

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani. Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél.

A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit.

A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi jogok és gyermeki jogok –, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás – képviseletére.

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 

 • a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
 • ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra;
 • megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
 • kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki;
 • segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
 • segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

 

 

kmd1kozszolgmivk badgesmartisiwsanyasag56749351 2446849471991768 1401098686498340864 ndiakig

hu Magyar en English fr Français de Deutsch it Italiano ru Русский es Español