foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 46 555 376
mail@ferenczi.hu

nyelvkaland

Intézményünkben sikeresen folytatódik a Nyelvkaland ME Nyelvtanulással a boldogulásért EFOP-3.2.14-17 pályázat újabb félévi fordulója. Jelenleg összesen 45 diák és négy kolléga vesz részt a programban, amely az angolul és németül tanuló középiskolások számára élménnyé teszi a nyelvtanulást, játékosan fejleszti nyelvtudásukat, hogy sikereket érjenek el tanulmányaikban, hozzájárulva ezzel a későbbi munkaerő-piaci érvényesülésükhöz, az esélyegyenlőség javulásához és a régió fejlődéséhez.

            A projekt kiemelkedő eseménye az a Miskolci Egyetemen a novemberben rendezett Élménynap, amelyen a megyéből több mint félezer középiskolás vett részt. A nyolc angol és nyolc német nyelvi élményfoglalkozás során, a középiskolai diákoknak az élményalapú pedagógia szellemiségében alkalmuk nyílt a különböző nyelvi készségeknek játékos keretek között történő fejlesztésére. Az „angolos” diákok például vetélkedők keretében ismerkedtek az aktuális angolszász ünnepkörrel, egy kellemes halloween-i borzongásban vehettek részt, vagy próbanyelvvizsga keretében tehették mérlegre tudásukat. A „németes” diákok a német kultúrkörre jellemző Márton-napi szokásokkal ismerkedhettek, továbbá anyanyelvi német tanárok közreműködésével játékos keretek között fejleszthették szókincsüket, vagy éppen a német filmkultúrába nyerhettek betekintést. Valamennyien önfeledten szórakoztak a rendezvényen. Intézményünkből 30 angolt tanuló és 15 németet tanuló diákunk képviseltette magát. Iskolai koordinátorként Baranyiné Jászfalvi Marianna, mentortanárként Nagyné Gulyás Erna, Németh Edit és Tomasovszky Viktória, egyetemi hallgatóként Papp Mária és Petus Melinda vett részt az eseményen.

 

Ezen a héten fejeződött be iskolánkban a Miskolci Egyetem által szervezett Nyelvkaland ME Nyelvtanulással a boldogulásért Efop-3.2.14-17 pályázat megvalósítása. Két idegen nyelvi csoportban, összesen 26 tanuló vett részt angol, illetve német nyelvű foglalkozásokon. Közel 12 héten át a tanulók változatos témákkal, játékos feladatokkal az élménypedagógia elemeit alkalmazva bővíthették idegen nyelvi tudásukat. A program a Miskolci Egyetemen rendezett egész napos Élménynappal zárult. A pályázatban Bene Brigitta magyar-angol szakos egyetemi hallgató, illetve Kassai Renáta magyar-német szakos hallgató vett részt, illetve a mentortanári feladatokat Molnár Mária, Tomasovszky Viktória, Nagyné Gulyás Erna és Németh Edit kolléganők látták el. Bízunk benne, hogy jövőre még több diák bevonásával folytathatjuk ezt a pályázatot.